Mental fitness:
Sådan skaber du mere overskud til træning

Ofte er vi mennesker fokuseret på at være sunde på nogle udvalgte områder. Når jeg hjælper mennesker i min private socialrådgivning (www.SocialPraksis.dk), vælger jeg ofte at brede fokus ud, for at skabe en varig vækst. Træning er vigtigt for vores velvære, men det gælder ikke kun fysisk træning.

I min praksis arbejder jeg metodisk med at skabe større livstilfredshed for mine kunder med mental fitness. Forskning af professor Martin Seligman har vist, at vi kan øge vores livstilfredshed ved at sætte ind på tre områder:

 1. Skabe livsmening
 2. Skabe selv-engagement, hvor flow og tidsløshed indtræder
 3. Skabe behageligheder

Kort fortalt, så handler punkt 1 ”livsmening” om, at kende ens karakteristiske styrker – og at bruge dem til noget, som er større end én selv. Det kan fx gøres gennem positive institutioner. Lad os tage et eksempel. Hvis mine karakteristiske styrker handler om fysisk udholdenhed og at være god til børn, så kan en mulighed være, at jeg melder sig til et program gennem en hjælpeorganisation, hvor jeg fx træner flygtningebørn.

Vil du have hjælp til at skabe livsmening, vil jeg bede dig gøre følgende:

 1. Skriv nogle ideer ned til, hvad du måske tror, dine personlige styrker er (hvad er du god til, hvad kan du godt lide at lave, hvad fanger dig osv.).
 2. Skriv nogle ideer ned til, hvad du tror, du godt kan lide at gøre for andre.
 3. Skriv nogle ideer ned til, hvordan du kan bruge styrkerne til noget, som er større end dig selv.
 4. Skab dig EN ugentlig dag, hvor du arbejder med at få livsmening ind i dit liv. Planlæg hver søndag, hvornår og hvad det skal være.

Punkt 2 ”selv-engagement” handler om, at blive så engageret i de ting, du laver, så tiden og de fleste følelser forsvinder, fordi du er væk i det, du laver. Jeg tror, vi alle kender fornemmelse af, at være dybt optage og blive helt overrasket over, at der lige pludseligt er gået en halv dag. Det handler igen om at finde/kende sine styrkeområder og brede det ud på ens livsarenaer.

Hvis du vil have hjælp til at skabe selv-engagement, vil jeg bede dig gøre følgende:

 1. Skriv nogle situationer ned, hvor du har været så engageret, at du har følt et flow og har mistet tidsfornemmelsen.
 2. Skriv nogle ideer ned til, hvordan kan du bruge dine styrker i forhold til at skabe engagement – således, at du kan bruge det til børneopdragelse, voksenliv, arbejdsliv, fritid, venskaber osv. og opleve, at tiden forsvinder i dit engagement.
 3. Skab dig EN DAGLIG fast time, hvor du afprøver at lave noget, du føler du kan eller som gør dig glad, således at du oplever, at tiden forsvinder. Skriv ned hvilket tidsrum det skal være.

Det sidste punkt er, at skabe behageligheder. Det handler om, at have så mange fornøjelser som muligt, samt at lære sig evnen til at forstærke dem fx gennem sine sanser og mindfullness, så oplevelserne strækkes over tid.

Hvis du vil have fokus på at skabe behageligheder, så vil jeg bede dig gøre følgende:

 1. Skriv nogle ideer ned til behageligheder for dig
 2. Skab dig EN ugentlig behagelighed og hav fokus på, at du gennem dine sanser strækker oplevelsen. Planlæg hver søndag, hvornår og hvad din ugentlige behagelighed skal være.

Seligmans forskning viser, at den største faktor for at skabe livstilfredshed er at øge ens livsmening. Selvengagement har også stor vægt, men knap så stor som livsmening. At skabe behageligheder giver prikken over i´et, når de to andre faktorer er opfyldt, men i sig selv uden de andre har den ikke særlig vægt. I fællesskab giver alle tre faktorer det fuldkomne liv.

At skabe større livstilfredshed kræver mental træning. Fysisk træning hjælper din krop på vej, men arbejdet mod det fuldkomne liv kommer af, at du øver dig og har fokus på de tre områder.

Som privat socialrådgiver har jeg fokus på mange indfaldsvinkler på en problemstilling, når jeg hjælper folk. Et problem i en familie eller en diagnose kan pludseligt reduceres, når vi får lagt en økonomisk plan eller når et familiemedlem får fokus på fysisk træning, mental træning eller får et job. Jeg nyder at hjælpe mennesker på vej, og jeg håber, at mit bidrag her gav dig et lille skridt i en god retning. Har du brug for rådgivning eller anden inspiration, så kontakt mig på SocialPraksis.dk

Gitte Kongsbak, socialrådgiver

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme